صفحه اصلی / شعر مدح و مناجات / شعر مدح و مناجات اميرالمومنين (ع) (page 25)

شعر مدح و مناجات اميرالمومنين (ع)

حلقه به گوش تو ام ای لقبت لافتی

حلقه به گوش تو ام ای لقبت لافتی هرچه بگویی کنم بی چک و چون و چرا خون دو دیده گواست بر غم حجر تو یار بهر مداوای دل کن تو شبی رو به ما

ادامه »

بر بلندای فلک ذکر ملائک یا علیست

بر بلندای فلک ذکر ملائک یا علیست هر که گوید یا علی در روز محشر با علیست در طواب کعبه گر با دیده ی دل بنگری هر طرف آئینه ای باشد کزان پیدا علیست

ادامه »

آنجا که علی واسطه ی فیض خداست

آنجا که علی واسطه ی فیض خداست برغیر علی هر که کند تکیه خطاست با مدعیّان کور باطن گوئـیـد آنجا که خدا هست و علی نیست کجاست؟ شاعر: ؟؟؟

ادامه »