شعر مدح و مناجات اميرالمومنين (ع)

از همان بدو تولد ز همه سر بودی

از همان بدو تولد ز همه سر بودی

خب تعارف که نداریم تو بهتر بودی

باده نوشان غدیر از نفست حیرانند

تو چه دریای شرابی ؟! تو چه ساغر بودی؟!

بیشتر بخوانید »

از کودکی ام بر تو گرفتار شدم

از کودکی ام بر تو گرفتار شدم
مدیون عنایات تو بسیار شدم

گفتند که یا عشق علی یا سر دار
با ذکر علی من به سر دار شدم

بیشتر بخوانید »

پس میزد آسمان به نگاه تو ماه را

پس میزد آسمان به نگاه تو ماه را
همچون سپاه کرده دو چشمت ، نگاه را
تجهیز کرده اخم تو باز این سپاه را
عمدا دچار شد دلمان این گناه را
چرخانده ام به سوی نجف قبله گاه را

بیشتر بخوانید »

مانند و مثل شاه نجف در زمانه کیست؟

مانند و مثل شاه نجف در زمانه کیست؟
من گشته ام تمام جهان را . نگرد . نیست

نام علی اگر چه زیاد است در جهان
تنها کسی که مثل علی شد فقط علیست

صمد علیزاده

عالمی در عالم معنـــا ، نجف

عالمی در عالم معنـــا ، نجف
قطعه ای از جَنّهُ المأوا ، نجف

بارگــاهِ قُدس قدّیسِ وجود
آستانِ عرشیِ مولا ، نجف

بیشتر بخوانید »

بدون مهر علی دین اساس و پایه ندارد

بدون مهر علی دین اساس و پایه ندارد

علی صراحت دین است و دین کنایه ندارد

سقوط کرده به گرداب جهل هرکه بگوید

کتاب روشن حق بر غدیر ایه ندارد

بیشتر بخوانید »

هم سپاهی از صفِ مژگان تر دارد علی

هم سپاهی از صفِ مژگان تر دارد علی
هم در اوج چشم خود تیغ دو سر دارد علی

آی مرحب ، جان خود را زود بردار و برو
وای بر حالت اگر شمشیر بردارد علی

بیشتر بخوانید »

در بین جن و انس و ملک اهل درد نیست

در بین جن و انس و ملک اهل درد نیست

هرکس که سمت و سوی نجف رهنورد نیست
ابنُ التّراب هست شفیعش ابوتراب
بر منکرت به حشر کسی پایمرد نیست

بیشتر بخوانید »

انگشترِ بی نامِ تو در دست نکردیم

انگشترِ بی نامِ تو در دست نکردیم

با نامی به‌جز نام علی مست نکردیم

محمدزوار

خبر،نبی ست دراین جمله، مبتدا علی است

خبر،نبی ست دراین جمله، مبتدا علی است
هم ابتدا علی است و هم انتها علی است

اگر شکاف یمانی مؤَیّد حج است
منا و مشعر علی، مروه و صفا علی است

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن