صفحه اصلی / شعر مدح و مناجات / شعر مدح و مناجات امام كاظم (ع)

شعر مدح و مناجات امام كاظم (ع)

شعر مناجات چهارده معصوم (ع)

من هرچه دارم از کرام اهل بیت است گنج دو دنیا زیر گام اهل بیت است زیبا ترین جا کنج بام اهل بیت است صبح و مساء ذکرم سلام اهل بیت است

ادامه »