شعر مدح و مناجات امام حسن (ع)

جانم حسن

از اهل منبر این روایت را شنیدم
در روضه ی غربت به این مطلب رسیدم

و حاصل کل خدائی خداوند
دو مصرع شعر خدا در اولین بند

بیشتر بخوانید »

یا امام حسن(ع)

بالی که پر نریخت برای تو بال نیست
فطرس شدن به پای شما هم محال نیست

فطرس به این کبوتر پر بسته یاد داد
بال شکسته نیز همیشه وبال نیست

بیشتر بخوانید »

اَیـُّها الکـریم

آئیـنه یِ تمام وُجـوهات حـیدریست
صلحی که کرده است خودش فتح خیبریست

کاری به جز کـرم نشود دیده از کـریم
او اِرث مرتضاست مَرامش قلندریست

بیشتر بخوانید »

دیوانه ی امام حسن

 

 

کبوتریم و پی دانه ی امام حسن
رسیده ایم در خانه ی امام حسن

تمام مردم این شهر ، شهرت ما را
شناختند به دیوانه ی امام حسن

بیشتر بخوانید »

شعر مدح حضرت امام حسن(ع)

گرچه تو همچون ما گدایی مبتدی داری

اما به ماها باز لطف بی حدی داری

باید حسن جان، یک کرمخانه بنا سازند

در هر کجایی که تو رفت و آمدی داری

بیشتر بخوانید »

شعر مدح امام حسن (ع)

خوب یا خوب تر از خوب به خوبی تو نیست
ماه یا ماه تر از آن به نکویی تو نیست

ای که در دایره حسن گرفتار شدی
نه گرفتار ، ولی نقطه ی پرگار شدی

بیشتر بخوانید »

قسمتی از ایه ی مضطر

سهم مان از کل عالم گر حسن باشد بس است
ما غلامیم و اگر سرور حسن باشد بس است

گریه هایم را قیامت میخرد چون فاطمه
شافع من در صف محشر حسن باشد بس است

بیشتر بخوانید »

شعر مناجات امام حسن مجتبی(ع)

یا اَیُّهَا الاَمیر ، تَصَدَّق عَلَی الاَسیر
یا اَیُّهَا الکَبیر ، تَصَدَّق عَلَی الصَّغیر

یا اَیُّهَا العَزیز ، تَصَدَّق عَلَی الذَّلیل
من پَستِ بی نظیرم و تو شاهِ بی نظیر

بیشتر بخوانید »

شعر مدح امام حسن (ع)

ای پشت گرمی فقرا از قدیم ها

آموزگار مکتب سبز کریم ها

در خلوت شبانه چه انسی گرفته اند

با عطر و بوی خوب حضورت نسیم ها

بیشتر بخوانید »

شعر مناجات چهارده معصوم (ع)

من هرچه دارم از کرام اهل بیت است
گنج دو دنیا زیر گام اهل بیت است
زیبا ترین جا کنج بام اهل بیت است
صبح و مساء ذکرم سلام اهل بیت است
بیشتر بخوانید »

بستن
بستن