Home / شعر مدح و مناجات / شعر مدح امام حسين (ع)

شعر مدح امام حسين (ع)

شورِ غمِ عشقِ

کاسه ی چشم مرا از آب زمزم پر کنید کاسه ی خالی من را نیز نم نم پر کنید من به اینکه روز و شب اینجا بیایم دلخوشم راضی ام این کاسه را هر بار، کم کم پر کنید

ادامه »

حبّ الحسین

وقتش رسیده با شما معنا بگیریم با عشق تو در هر محرّم پا بگیریم کوچک ترین ها با شما خیلی بزرگ است قطره شدیم اندازه ی دریا بگیریم

ادامه »

دو قطره اشک که قابل ندارد

  همینکه با تو زمان حساب خواهد شد حساب دفتری ام صد کتاب خواهد شد بدون عشق اگر خانه ای بنا سازم به یک نسیم یقینأ خراب خواهد شد

ادامه »

تو کشته ی اشکی

عقیده ی همه یاران به اتفاق این است که اشک شور بیاد حسین شیرین است کنار قتلگه تو به گریه جان دادن ز وعده ها که به خود داده ام یکی این است

ادامه »