Home / شعر مدح و مناجات / شعر مدح و مناجات حضرت عباس (ع)

شعر مدح و مناجات حضرت عباس (ع)

شعر مدح حضرت قمربنی هاشم ع

درهم است ابروش یا تیغ دو دم برداشته بس که چشمش وا شده ابروش خم برداشته از عرب چشمان نافذ را به تذهیب مژه این کمان آرشی را از عجم برداشته

ادامه »

شعر ولادت حضرت عباس (ع)

صد گره بر هر گره در کار اگر داری کم است یا که صدهاحاجتِ دشوار اگر داری کم است یا که قدَّ آسمان آوار  اگر داری کم است یا که در قلبت غمی بسیار اگر داری کم است

ادامه »

شعر مدح و ولادت قمرالعشیره

دوتا بازو به دنیا آمده نامش اباالفضل است دوتا ابرو که وقت رزم پیغامش اباالفضل است به وقت رزم قاسم از رجزهای علی اکبر اگر وامی گرفته ضامن وامش اباالفضل است

ادامه »

شعر میلاد حضرت عباس(ع)

دلهای عاشق حلقه بر در دارد امشب باران لطافت مثل کوثر دارد امشب حیدر میان خانه حیدر دارد امشب عباس می آید علم بر دارد امشب

ادامه »

شعر ولادت قمر العشیره ع

خورشید هم امشب به این درگاه می آید زیرا خبر پیچیده هر جا ، ماه می آید امشب خیال حضرت ارباب آسوده ست دارد کفـــیل زینبـش از راه می آید

ادامه »

شعر ولادت قمرالعشیره (ع)

شام مارا سحر رسید امشب آسمان را قمر رسید امشب می به ما بیشتر رسید امشب که علی را ثمر رسید امشب

ادامه »