صفحه اصلی / شعر مدح و مناجات / شعر مدح و مناجات حضرت علی اصغر (ع)

شعر مدح و مناجات حضرت علی اصغر (ع)

شعر مناجات چهارده معصوم (ع)

من هرچه دارم از کرام اهل بیت است گنج دو دنیا زیر گام اهل بیت است زیبا ترین جا کنج بام اهل بیت است صبح و مساء ذکرم سلام اهل بیت است

ادامه »

شعر _مناجات

روشن تر از روز است خیلی بامرامند وقتی کریمان با گدایان هم کلامند الحق که آقازاده ها یک یک امیرند الحق که نوکرزاده ها یک یک غلامند

ادامه »

شعرمدح حضرت علی اصغر (ع)

چشم یعقوب مسیل نیل است کودکی در بغل راحیل است می توان خواند ز پیشانی طفل چون مسیحا نفس انجیل است

ادامه »

شعر مدح حضرت علی اصغر (ع)

دیگر اینگونه بخوان روضه ی عاشورا را “تشنگی سر ببرد حوصله ی دریا را” به عمویش برسانید علی سیراب است بیخودی تا نکشد منت این صحرا را

ادامه »

بگو گلوی تو شمشیر خورده یا نیزه ؟

اگر چه حوصله ی شعر سر نیامده استقلم ز عهده ی مدح تو بر نیامده استبه شهد غنچه ی لبهای سرخ تو سوگندگلی شبیه تو از خاک در نیامده است

ادامه »

عرشیان باب حوائج که خطابش کرند

عرشیان باب حوائج که خطابش کرند… فرشیان جای ابا الفضل حسابش کردند داشت کم کم به تکان های عمو  می خوابید ناگهان هروله کردند و خرابش کردند

ادامه »