صفحه اصلی / شعر مدح و مناجات / شعر مدح و مناجات حضرت قاسم (ع)

شعر مدح و مناجات حضرت قاسم (ع)

ارث بُرده از حـسن

دلرُبایی می کُند “در لـباس بـنـدگی کار خُــدایی می کُند” ارث بُرده از حـسن این که از کار همه مشکل گُشایی می کُند

ادامه »

پسر شـاه کـرم

  فاتـحِ جنـگ جـَمل دلبرِ من را عشق است یکسره کرب وبلا گفت حسن را عشق است پسر شـاه کـرم از حـرم آمد بیرون حرمی بین دعـا گفت حسن را عشق است

ادامه »

شعر مناجات چهارده معصوم (ع)

من هرچه دارم از کرام اهل بیت است گنج دو دنیا زیر گام اهل بیت است زیبا ترین جا کنج بام اهل بیت است صبح و مساء ذکرم سلام اهل بیت است

ادامه »