Home / شعر مدح و مناجات / شعر مدح و مناجات حضرت معصومه (س)

شعر مدح و مناجات حضرت معصومه (س)

ذره پرور سلطان

      با اشک شوق جاری از چشم تر سلطان دارد خبرها میرسد از محضر سلطان در جمع خوبانش دوباره دعوتم کرده با مهربانی چشم ذره پرور سلطان 

ادامه »

قطره عاشق شد

آنچنان کز سوره ها بر دل فقط کوثر نشست بین صحنت جای خواهر بر لبم مادر نشست انقدر سائل که در این صحن پشت در نشست بیشتر از آن یتیم امد و بالا سر نشست

ادامه »

لطف بی بی

قبله ی هفتم ما قبله ی هشتم دارد تا خراسان رضا آینه در قم دارد توبه شد عاقبت گریه ی هر زائر مست بر زمین ریخته هر باده که در خم دارد

ادامه »

حرم قم

حکم کردند که بی عشق نفس مذموم است شکر این سینه به عشق ازلی محکوم است از رضایی شدن تک تک ما معلوم است دل مسلمان شده ی فاطمۀ معصوم است

ادامه »

قصد کمک دارد

امام کل گنبدهاست گر تَحْتُ الْحَنَک دارد که در پشت سرش معصومه فوجی از ملک دارد جهان را می کند روشن ولی با نور این گنبد یقین دارم به نور افشانی اش خورشید شک دارد

ادامه »

روز دختر مبارکت بانو

در حرم قصد دلبری دارد هرکسی حال بهتری دارد زائر قم‌ شدیم ، یا زهرا(س) این حرم بحث دیگری دارد

ادامه »