صفحه اصلی / شعر مدح و مناجات / شعر مدح و مناجات امام زمان (عج) (page 20)

شعر مدح و مناجات امام زمان (عج)

شعر مناجات با امام زمان (عج)

بنده ی نفسم شدم، سوز و نوایم رفت… رفت از نفس افتادم و حال دعایم رفت… رفت غفلتم توفیق توبه کردنم را برده است از قنوتم رَبَّنٰا إغْفِرْ لَنٰایم رفت… رفت

ادامه »

شعر مناجات با امام زمان (عج)

آلوده ام، آلوده را هم راه باید داد راهى نشان بر بنده گمراه باید داد شرمنده ام، شرمنده را تکریم باید کرد تا مى شود شرمنده را درگاه باید داد

ادامه »

شعر مناجات با امام زمان (عج)

قبل هجران تو آقا ما به هجران رفته ایم خود سرانه کو به کو دنبال شیطان رفته ایم یک هزار و سیصد و چندی است غیبت خورده ایم تو تماما حاضری و ما به هجران رفته ایم

ادامه »

اشعار فراق امام زمان (عج)

به تمنای طلوع تو زمان چشم به راه به هوای نفست کون و مکان چشم به راه” سالها میرود و حرف دل من این است تا به کی صبر کنم ؟تا چه زمان چشم به راه؟

ادامه »

شعر مناجات امام زمان (عج)

غم فراق تو اصلاً برام کم نگذاشت لبم که خواست شکایت کند دلم نگذاشت همیشه درد دلم با تو نیمه کاره گذشت لبم که باز شد این دفعه گریه ام نگذاشت

ادامه »

شعر مناجات با امام زمان (عج)

تاریکی ام، تا نور یارمه جبین نیست بی تو گل زهرا، بهاری در زمین نیست امسال هم با جمعه هایش می رسند و… تقویم هم بی تو به غیراز نقطه چین نیست

ادامه »

شعر مناجات با امام زمان عج

« مناجات با امام زمان عج در وفات حضرت ام البنین (س) »  الا که دست خدایت در آستین باشد بیا که مانده به در دیده زمین باشد گناه می کنم اما به خود نمی گویم شرار قهر تو شاید که در کمین باشد

ادامه »

شعر مناجات با امام زمان عج در عید نوروز

عیدی رسیده است ، که در آن امید نیست صدها بهار هم برسد ، بی تو عید نیست تکراری و شبیه به هم، چون گذشته ها امسال هم اگر تو نیایی جدید نیست

ادامه »