شعر مناجات با خدا

شعر مناجات با خدا

توبه از جرم و خطا ، حالِ سحر می خواهد
خلوت نیمه ی شب،اشک بصر می خواهد
وادی طور همین هیئت هر هفته ی ماست
 دیدنِ نور خدا اهلِ نظر می خواهد

بیشتر بخوانید »

شعر مناجات با خدا

بهانه ای بده دستم تو را رها نکنم
به راه کج نروم من،دگرخطا نکنم
بیا و ظرف وجود مرا بزرگ نما
برای هرچه که دیدم سر و صدا نکنم

بیشتر بخوانید »

شعر مناجات با خدا در ماه رمضان

ماهت  آغاز شد و غرق در احسان شده ام
سفره ات پهن شد و شامل غفران شده ام
عبد فرار توام راه بده برگردم
سر به زیر آمده ام، سخت پشیمان شده ام
بیشتر بخوانید »

شعر مناجات با خدا

آب رو خرج آبرو کردم
با همین اشک و ناله خو کردم
به کرمخانه ی تو رو کردم
سر سجاده آرزو کردم
بیشتر بخوانید »

شعر مناجات با خدا

روزی برسد حال مرا نیک کنی
تکلیف مرا ز غیر تفکیک کنی
وقتش نشده به حرمت ساکن طوس
 دل را به “رضا”ی خویش نزدیک کنی؟

محمد کاظمی نیا

شعر مناجات با خدا

ماه گنهکاران و ماه بی نواهاست

هنگام استشفای قلب مبتلا هاست

خوان کرم گسترده شد تا ما بیاییم

پس “یاعلی” وقت گدایی گداهاست

بیشتر بخوانید »

شعر مناجات با خدا

از نارفیق ها خبری هم بگیر دوست
گاهی همین، قشنگترین شکل گفت و گوست

کارم رسیده است به یک مو کمک کنید
بگذارسینه شرح دهدآنچه موبه موست

بیشتر بخوانید »

شعر مناجات با خدا

آغاز می کنم سخنم را به یا حسین
در می زنم به خانه ی معبود با حسین
کاری به خاطر رمضانم نکرده ام
اما گرفت دست تهیِ مرا حسین
ما روزه دارها همه یاد لب توییم
ای تشنه لب تر از همه ی تشنه ها حسین
آخر مرا برای خودش می خرد شبی
من می شوم مسافر کرب و بلا حسین

محمد جواد پرچمی

شعر مناجات با خدا

الهی منم بنده ی پرگنه
ز جرم و خطا گشته ام روسیه

پشیمانم و از تو شرمنده ام
نگر از خجالت سر افکنده ام
بیشتر بخوانید »

شعر مناجات با خدا

ماه مهمانی پر نور خدا می آید
ماه برکت ، به ملاقات شما می آید

ماه دلدادگی بنده به معبود شده
بازهم بارش رحمت ، ز سما می آید

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن