صفحه اصلی / شعر مدح و مناجات / شعر مناجات با خدا (page 3)

شعر مناجات با خدا

شعر مناجات با خدا-روضه حضرت علی اکبر (ع)

ما را به گل پرپر ارباب ببخش ما را به علی اکبر ارباب ببخش ما را به همان لحظه که می خندیدند بر هق هق و چشم ترِ ارباب ببخش

ادامه »