صفحه اصلی / شعر مدح و مناجات (page 154)

شعر مدح و مناجات

خـانِـدان مـــرتـــضـــی

خـانِـدان مـــرتـــضـــی تـاب و قرار عالمَند آشنایان عــــــلـــــی بـا خـاک مولا تواَمند آن کـسانـی کـه بـه دنـیا غصه ی مولا خورند لحظه ی موت و حیات و بعد از آنهم بی غمَند

ادامه »

خدا کند که در و تخته ای به هم بخورد

خدا کند که در و تخته ای به هم بخورد و یا جرقه ی عشق تو بر سرم بخورد تویی که در همه دنیا زبانزدی آقا غروب جمعه شد اما نیامدی آقا

ادامه »