ابوالفضل عصمت پرست

شعر مدح و مناجات حضرت علی اكبر (ع)

تماشای پیمبر

مثل صدفی پوچ به گوهر نرسیده
آن دل که به مهر علی اکبر نرسیده

در خواهشت ای سائل درمانده چه خیری ست
وقتی که به پابوسی این در نرسیدهبیشتر بخوانید »

شعر شهادت حضرت رباب (س)

یک شیرزن رباب

با روضه خطبه خواند به لحن محن رباب
زینب ترین روایت یک شیرزن رباب

رویم ندیده روی سپیدم نموده ای
با توست روی فاطمه در این سخن رباببیشتر بخوانید »

بستن
بستن