احمد ایرانی نسب

شعر ولادت حضرت رقيه (س)

شبیـه حضـرت زهـرا

میـان آینـه هــا عکس یــار افتــاده
خـدا بـه حضرت اربـاب دختـری داده
فرشتـه هـا همگـی در تـدارک اطعـام
و دود کــردن اسپنـد بهــر شهـزاده
بیشتر بخوانید »

شعر شهادت اهل بيت (ع)

مادر پیمبر

بنده ای که فراتر از بنده است
دختری که چو ماهِ تابنده است
همسری مثل او نبوده و نیست
مادری که پناه فرزند استبیشتر بخوانید »

شعر ازدواج اميرالمومنين و حضرت زهرا (س)

پیوند آسمانی

وقتی که فاطمه به تو لبخند می زند
قلبت فقط به لطف خداوند می زند
لب وا کند و با غزل مهربانی اش
طعنه عسل به نیشکر و قند می زند
بیشتر بخوانید »

بستن
بستن