عاليه رجبی

شعر شهادت حضرت مسلم (ع)

هجوم زخم

منم تجسم شیری به دام افتاده
به دام جمعیتی بد مرام افتاده

چنان پراست شکمهایشان زمال حرام
که از سر همه عشق امام افتاده

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام جواد (ع)

صدای خنده ی کفتار

زهری میان سینه ای بیمار میپیچید
غم برگلویش چون طناب دار میپیچید

یک آن تمام نظم عالم را بهم میریخت
تا ناله اش در گنبد دوّار میپیچید

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت امام رضا (ع)

ای درتن بی تاب زمین،قلب تپنده
درگوش زمان اسم تو دیوانه کننده

همنام یداللهی واعجاب برانگیز
در دست تو هر معجزه یک برگ برنده

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات اميرالمومنين (ع)

باعشق تو

حس کرد زمان با نفست ثانیه ها را
باعشق تو چیدم همه ی قافیه هارا

وقتی که گشوده ست درخانه ی لطفت
خوبست ببندند در خیریه ها را

بیشتر بخوانید »

شعر مدح امام حسين (ع)

شش گوشه

راهِ دلِ بی سرپناهم راعوض کردی
تاسمت یک شش گوشه راهم راعوض کردی

تنها نه ایمان مرا نسبت به خود حتی
نسبت به دینم دیدگاهم را عوض کردی

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام كاظم (ع)

قبله ی همه عشاق

بین هجومی از خفقان در سیاه چال
پیچیده باز صوت اذان در سیاه چال

درپشت ابر کینه ی ظلمت پرستها
خورشید کرده چهره نهان درسیاه چال

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات

طلــــوع نگاه تو

میان این همه نیرنگ های شیطانی
تویی که وارث انگشتر سلیمانی

کجایی ای پسر کشتی نجات، بیا
نجاتمان بده از موج های طوفانی

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات

هشتمین حضرت باران

نام زیبای تو را جان بنویسند کم است
هشتمین حضرت باران بنویسند کم است

آنقدر خوب ودل انگیز و پراز معجزه ای
که برایت همه دیوان بنویسند کم است

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت حضرت زهرا (س)

بیخبر از اتفاق کوچه

شعله زد دیوار از تنهایی اش، در بعدازآن
آشیانه سوخت در آتش،کبوتر بعدازآن

پشت در سرگرم صحبت بود اما ناگهان
شعله اول سمت چادر رفت،معجر بعدازآن

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت حضرت زهرا (س)

ببخش فاطمه جان

گره گشای جهان کرده اند دستم را
خورانده اند به عالم می الستم را

علی ام آنکه به تاوان مهربان بودن
نشانده اند به آتش،تمام هستم را

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن