محمد قاسمی

شعر مدح امام حسين (ع)

هـواخـواهِ توأم

هـواخـواهِ توأم دائـم هوایت را به سـر دارم
خیال انگیزی و شـبها خیـالت را به بر دارم

به یاد جمع شبهایی که تا صبح از تو می گفتم
هزار و یک شب است اُنس عجیبی با سحر دارم

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات اميرالمومنين (ع)

اسد الله

نه که از کعبه؛که از عرش فراتر رفته
پایش آن روز که بر دوش پیمبر رفته

شک نداریم اگر عرش؛مُعلّی شده است
صبح هر روز به پابوسیِ حیدر رفته

بیشتر بخوانید »

شعر مدح امام حسين (ع)

ذکرُ الله

بنای نوکری ام بی دلیل،محکم نیست
که در طراز شما سروری در عالم نیست

به قدر تو که خدا گفته است(اَنَا دِیَتُک)
به پیشــگاه الهـی کسی مُکـرّم نیست

بیشتر بخوانید »

شعر مدح امام حسين (ع)

دست به دامانِ حُسین

سالیانی ست شدم دست به دامانِ حُسین
سائـلِ هر شبه ی سفره ی احسانِ حُسین

تا که اوضاعِ دلم زود به سامان برسد
شدم از صبح ازل بی سر و سامانِ حُسین

بیشتر بخوانید »

شعر وفات حضرت خديجه (س)

جَـدّه این خاندان

سه سال آخر عُمرش شکسته تر شده بود
بلی شکسته تر از فـرطِ دردِ سـر شده بود

تمام بال و پر او کبود و زخمی بود
که پیــش موج بلا بارهـا سـپـر شده بـود

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت امام زمان (عج)

یوسف زهرا

دور زمان به نیمه شعبان رسیده است
اندوه و درد و غصّه به پایان رسیده است
بر جسم مُرده ی همگان جان رسیده است
از آسمان ، خلیفه ی رحمان رسیده است

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت حضرت علی اكبر (ع)

کـوی عشق

کسی که شُغل او گوهرشناسی ست
مُسلّـط تر به انگـشـــترشـناسی ست
به گُمـنامان کـوی عشق سوگنـد
گدا اینجا بَری از سرشناسی ست
بیشتر بخوانید »

شعر ولادت حضرت عباس (ع)

ربّ عشق

نگذشت هر که وقت سخن راحت از ادب
بی شک گرفت صُحـبت او برکـت از ادب
باید کُنند اهل ادب ، صحبت از ادب
تا واژه واژه ، جـان بِبَـرد لذّت از ادببیشتر بخوانید »

شعر ولادت حضرت عباس (ع)

سلطان عشّاق

خورشید هم امشب به این درگاه می آید
زیرا خبر پیچیده هر جا ، ماه می آید

امشب خیال حضرت ارباب آسوده ست
دارد کفـــیل زینبـش از راه می آیدبیشتر بخوانید »

شعر ولادت امام حسين (ع)

مستِ صهبایِ تولّا

بی تکلُّـف ، بی ریا آغـاز شد
شعـر با لطـفِ خُـدا آغـاز شد
تا زبان از حـرفِ ما و من بُرید
ذکـرِ آن نامْ آشـنا آغـاز شد
بیشتر بخوانید »

بستن
بستن