محمد قاسمی

شعر شهادت امام رضا (ع)

یا غریبا الغربا

روضه شد مُجمل و کوتاه”نشست و برخاست”
رفـت در قـصـر به اکـراه نشـست و برخاسـت

وقتِ برگشت ، سـرش زیرِ عـبا پنهـان بـود
بـاز با یک غم جانکاه نشست و برخاست

بیشتر بخوانید »

شعر مدح امام حسين (ع)

شبهای جمعه

مثل گدا هر شب از این در فیض بردیم
در خدمت آل پیمبر فیض بردیم

نَقل فضیلتهای مولا مَستمان کرد
بیش از همه از ذکر حیدر فیض بردیم

بیشتر بخوانید »

شعر مدح امام حسين (ع)

سرپنـاه ما

ای سـایه سـار گیسوی تو سرپنـاه ما
ای صبح و شب شمایل تو مِهر و ماه ما

مِهر تو آتشی ست به شدّت گُناه سوز
مـاه تو مـاه بخشش جُـرم و گُنـاه ما

بیشتر بخوانید »

دسته‌بندی نشده

شجاعتش حسنی

 

به جان عبدالله
منم اسـیر دلِ مهربانِ عبدالله
شدم ز صبح اَلَست
غلامِ یک به یکِ نوکران عبدالله

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات

هوای حسین

نیّت اگـر سـوختن به پای حسین است
طالب این اشک ها خُـدای حسین است

طبق روایت حُسین کُشته ی اشک است
اشکی اگر ریختم برای حسین است

بیشتر بخوانید »

شعر وروديه محرم

هوای کربلا

عــزاداریِ ما ، پایان ندارد
فراقِ درد و غم امکان ندارد
به ما در عهد ذر گفتند،ای عشق
که دردِ عشق تو درمان ندارد

بیشتر بخوانید »

شعر وروديه محرم

اباعبدالله

می رسـد رزق مُـحـبّانِ اباعبـدالله
از سر سفره ی احسانِ اباعبدالله

نکند تا به ابد پیش کسی دست دراز
آن که شد دست به دامانِ اباعبدالله

بیشتر بخوانید »

شعر وروديه محرم

ذکرِ یا حُسین

مِی خواره ایم و با مدد از ذکرِ یا حُسین
هستیم مَستْ ، تا اَبد از ذکرِ یا حُسین

رحمت به شیر مادر هر کس که مثل ما
دائم به فیض می رسد از ذکرِ یا حُسین

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام جواد (ع)

جواد الائـــمّه

به لطف خــدایِ جوادالائــمّه
گدایم ، گـــدایِ جوادالائــمّه

غریبم نخوانید یاایّهاالنّاس
شدم آشنایِ جوادالائــمّه

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات امام رضا (ع)

اَباالحَسن

آی؛جگرگوشه ی طاها، رضـا
رئـوف خـاندانِ زهـرا، رضـا
مثل علی شأن تو والا، رضـا
سَیّدِ اهل بیت موسیٰ، رضـا

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن