صفحه اصلی / پوریا باقری

پوریا باقری

حافظِ مذهب

به عرش…مَجمر و اسپند ، از زمین ببرید
به خاک ، سجده ی شکرانه از جبین ببرید
به کافران و مجوسان ، خبر ز دین ببرید
خبر به محضرِ ارباب ، اینچنین ببرید:

ادامه »

یا غریب الغربا

حرم، ورودیِ بابُ الجواد یادت هست؟
گلایه و غم و دردِ زیاد ، یادت هست؟
دعای اینکه “خودش هرچه داد…” یادت هست؟
صدای “پیرزنِ بیسواد” یادت هست؟

ادامه »