سید مصطفی هاشمی نصب

شعر شهادت امام سجاد (ع)

وارث زخم های عاشــورا

 

 

 

مثل ابر بهار می گرید
دائمــاً زار زار می گرید

رهبر انقلاب گریه کنــان
با دلی داغــدار می گرید

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت حضرت علی اصغر (ع)

رضی الحسین ع

از روی دست های پدر بال و پر گرفت

خنـــدید و خنده را ز لبـــان پدر گرفت

احسـاس کرد تیر، پـــدر را نشانه کرد

با حنجرش برای امامــش سپر گرفت

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت طفلان حضرت زينب (س)

خاک پای زینبیم

شیعیان حیدریم و خاک پای زینبیم
با نگاه لطف زهرا مبتلای زینبیم

برکت یک عمر گریه بر برادرهای او
لطف فرمودند و حالا ما گدای زینبیم

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت طفلان حضرت زينب (س)

خاک پای زینبیم

شیعیان حیدریم و خاک پای زینبیم
با نگاه لطف زهرا مبتلای زینبیم

برکت یک عمر گریه بر برادرهای او
لطف فرمودند و حالا ما گدای زینبیم

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن