شایان مصلح

شعر شهادت حضرت محسن (ع)

ثلث سادات

مادر و بچه در خطر هستند
چون علمدار یک نفر هستند

در مسیر دفاعِ از حیدر
هر دو تا عازم سفر هستند

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن