شعر روز عرفه

یارب الهی العفو

بر بی کسان پناهی ، یارب الهی العفو کن سوی ما نگاهی ، یارب الهی العفو ای مهربان خدایم ، ذکر من و ندایم بگذر تو از خطایم ، یارب الهی العفو

ادامه »

عدۀ دیدار کجاست

گل، فزون است، ولی آن گل، بی‌خار کجاست؟ خیمه بسیار بوَد، خیمۀ دلدار کجاست؟ دل آوارۀ من، خانه به دوشِ یار است ای حرم با من دلخسته بگو، یار کجاست؟

ادامه »

خیلی بدهکارتم

دلواپسِ منی و حواس من به تو نیست فریاد رس منی و حواس من به تو نیست دست منو فشردی سنگ جفام و خوردی نذاشتی ول بگردم منو توو راه اوردی

ادامه »

روضه خوانِ غروب منا

    من گریه میکنم که تماشا کنی مرا مانند طفل گمشده پیدا کنی مرا حجت قبول دلبر احرام بسته ام ای کاش در دعای خودت جا کنی مرا

ادامه »