شعر گودال قتلگاه

شعر روضه امام حسین (ع)

میان آتش خیمه عقیله سوخت حسین
غروب روز دهم یک قبیله سوخت حسین

هنوز لحظه ی افتادن تو یادم هست
جدال بر سر پیراهن تو یادم هست

بیشتر بخوانید »

مدح و مرثیه امام حسین (ع)

ما را پناه نیست به جز کشتی نجات
راه نجات ماست از این دار مشکلات
 
بر پرچم سیاه غمش تکیه می کنم
جانم فدای ماتم لب تشنهء فرات
بیشتر بخوانید »

شعر روضه سیدالشهدا (ع)

دارند زنده زنده ترا دفن میکنند
برجسم نیمه جان تو رحمی نمی کنند
از جای آب نیزه به خورد تو می دهند
بر خشکی دهان تو رحمی نمی کنند
بیشتر بخوانید »

شعر روضه امام حسین (ع)

غریب و خسته ای جان می دهد به گودی گودال
و خواهری که به سر می زند به گودی گودال


چه ازدحام عظیمی گرفته دور و برش را
چه محشری که به پا می شود به گودی گودال

بیشتر بخوانید »

شبهای جمعه نیمه شبها تا سپیده

شبهای جمعه نیمه شبها تا سپیده

بر روی اسرارش خدا پرده کشیده

از راه می آید زنی قامت خمیده

لب میگذارد روی حلقوم بریده

بیشتر بخوانید »

نبریدم! پسر مادرم اینجا مانده

نبریدم! پسر مادرم اینجا مانده
پنج تن یک تنه بر دامن زهرا مانده

هیچ کس نیست که بالای سرش گریه کند
مونس بی کسی من تک و تنها مانده

بیشتر بخوانید »

در دلش گم شده آهی و نگاهی باقی است

در دلش گم شده آهی و نگاهی باقی است
همه رفتند غمی نیست که شاهی باقی است
تا به زینب نگهش رفت دلش قرص شدو
زیر لب زمزمه میکرد سپاهی باقی است

بیشتر بخوانید »

از دست مهربان شما هر که نان گرفت

از دست مهربان شما هر که نان گرفت
بالای دست حاتم طایی مکان گرفت

عرض نیاز پیش کریمان درست نیست
باید همیشه دست به روی دهان گرفت

بیشتر بخوانید »

تا تو رفتی به سوی خیمه ما برگشتند

تا تو رفتی به سوی خیمه ما برگشتند
عده ای که دگر از دین خدا برگشتند

جنگجویان همه رفتند ولی بعد از آن
عده ای بد دهن و بی سر و پا برگشتند

بیشتر بخوانید »

سرتو رو نیزه جا شد تنی زیر دست و پا شد

سرتو رو نیزه جا شد
تنی زیر دست و پا شد
پیرهن صد چاکت آخر
قسمت یه بی حیا شد

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن