صفحه اصلی / شعر محرم و صفر / شعر شهادت حضرت علی اصغر (ع)

شعر شهادت حضرت علی اصغر (ع)

یا ولی الله

میان چاه ظلمت دلم عذاب می شوم مریضم و دخیل نور آفتاب می شوم خودم دلیل این همه جدایی و مصیبتم خودم برای دیدن شما حجاب می شوم

ادامه »

تازه عروس

دیدم به چشم، واقعه درد آورى بر نیزه ها سرى و عزادار، مادرى دیدم عروس فاطمه با موى سوخته مى گشت روى خاک به دنبال معجرى

ادامه »