صفحه اصلی / شعر محرم و صفر / شعر شهادت حضرت علی اكبر (ع)

شعر شهادت حضرت علی اكبر (ع)

حرمله مى خندد

پیکرت دورو برم افتاده….حرمله مى خندد تنت از بال و پرم افتاده….حرمله مى خندد واى از این قوم که آتش زده بر زخم دلم بارالها!پسرم افتاده….حرمله مى خندد

ادامه »

صبـــر کن بابا

می روی و می بری همراه خود جان مرا صبـــر کن بابا ببیـن حــال پریشــان مرا در پی ات اهل حرم آئینه و قرآن به دست می بری بـا خود دل خیمـه نشـینان مرا

ادامه »