صفحه اصلی / شعر محرم و صفر / شعر شهادت طفلان حضرت زينب (س)

شعر شهادت طفلان حضرت زينب (س)

بالهای جعفر طیار هستند

بچه های زینبند،سردار هستند این دو گل گر چه طفل آماده ی پیکار هستند این دو گل از رد پاهایشان هی بوسه می گیرد ملک بالهای جعفر طیار هستند این دو گل

ادامه »