شعر بازگشت كاروان به مدينه

کجایی که

کجایی که ببینی غم گرفتم
عزاداری برا تو کم گرفتم
کجایی که ببینی دم گرفتم
هنوزم معجرو محکم گرفتم
بیشتر بخوانید »

بین نماز، وقت دعا گریه می کنی

بین نماز، وقت دعا گریه می کنی

با هر بهانه در همه جا گریه می کنی

در التهاب آهِ خودت آب می شوی

می سوزی و بدون صدا گریه می کنی

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن