صفحه اصلی / شعر محرم و صفر / شعر بازگشت كاروان به مدينه

شعر بازگشت كاروان به مدينه

بین نماز، وقت دعا گریه می کنی

بین نماز، وقت دعا گریه می کنی با هر بهانه در همه جا گریه می کنی در التهاب آهِ خودت آب می شوی می سوزی و بدون صدا گریه می کنی

ادامه »