صفحه اصلی / شعر محرم و صفر (page 10)

شعر محرم و صفر

خدا صبرش دهد این نیمه جان را

پدر هرجا که بودی یا نبودی مثل هم بودیم به صورت در سپیدی در کبودی مثل هم بودیم تو از بالای نی من از فراز ناقه افتادم صعودش جای خود در هر فرودی مثل هم بودیم

ادامه »