صفحه اصلی / شعر محرم و صفر (page 20)

شعر محرم و صفر

شور کوفی را ببین

شور کوفی را ببین با طبل و دف سر می برند مادر و قنداقه و بابا و دختر می برند کشته ی مدفون به زیرخاک را سر میبُرند شادمان از اینکه برنی راس اصغر می برند

ادامه »