صفحه اصلی / شعر محرم و صفر (page 3)

شعر محرم و صفر

پای عشق

 هر کسی با هر عقیده هر کسی با هر مرام راه افتاده برای خاکبوسی امام آمدند از شیعه و سنی و نصرانی و گبر پا به پای اربعینی ها به قصد یک سلام

ادامه »