صفحه اصلی / شعر محرم و صفر (page 5)

شعر محرم و صفر

صحرا به صحرا, کو به کو

صحرا به صحرا, کو به کو , داریم نم نم میرویم پشت سر هم, دم به دم , آدم به آدم میرویم ما هر دو عالم را به این معراج دعوت میکنیم از این سوی عالم اگر آن سوی عالم میرویم

ادامه »

امان از نگاه شامی ها

فقط نه خونجگرم از بی احترامی ها نگاه شام، امان از نگاه شامی ها شبیه گردن مان ، روضه بسته می خوانم دو سه شب است نماز نشسته می خوانم

ادامه »