صفحه اصلی / شعر محرم و صفر (page 76)

شعر محرم و صفر

سوارِ گمشده را از میان راه گرفتی

سوارِ گمشده را از میان راه گرفتی چه ساده صید خودت را به یک نگاه گرفتی من آمدم که تو را با سپاه و تیغ بگیرم مرا به تیر نگاهی تو بی سپاه گرفتی

ادامه »

عالم علی و نور جهانتاب زینب است

عالم علی و نور جهانتاب زینب است مثل علی و مثل نبی ناب زینب است از جلوه های فاطمه سیراب زینب است تشنه حسین تشنه حسن آب زینب است یعنی که پنج تَن دل یک قاب زینب است

ادامه »

آنچنان که بارش باران نم نم دیدنی است

آنچنان که بارش باران نم نم دیدنی است چشم خیس گریه کن های شماهم دیدنی است هم نزول حضرت جبریل سوی روضه ها هم گدایی کردن امثال حاتم دیدنی است

ادامه »

شیعه دارد آبرو زیرا دلش با زینب است

شیعه دارد آبرو زیرا دلش با زینب است آبرودار حقیقی در دو دنیا زینب است راه ما راه حسین و مقصد ما کربلاست افتخار و اعتبار مکتب ما زینب است

ادامه »