صفحه اصلی / متفرقه / شعر خادمين روضه و هيئت

شعر خادمين روضه و هيئت

خوب است روضه، روضه ی ارباب بهتر است

خوب است روضه، روضه ی ارباب بهتر است از این جهت که گریه کن روضه مادر است باید که طفل اشک بیاید به گونه ام وقتی که پلک،دست به سینه دم در است

ادامه »