صفحه اصلی / متفرقه / اشعار شهدا و جانبازان

اشعار شهدا و جانبازان

روح به تن برگشته

خبر این است که محسن به وطن برگشته
بنویسید چنین : (روح به تن برگشته)

سربه راه ست و در این راه سَرش را داده ست
او علی مسلک و از خاکِ نجف آباد است

ادامه »