جدید ترین و زیبا ترین اشعار مذهبی

اشک روضه ات

از کریمان هر عطایی می رسد بی منت است
پس گدایی از شما در اصل عین عزت است
از همان روزی که ادم توبه اش مقبول شد
می توان فهمید اشک روضه ات بی قیمت است
ادامه »