صفحه اصلی / شعر شهادت اهل بيت (ع) / شعر وفات حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

شعر وفات حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

یا سیدالکریم…

همین که راه نَبَـستی به روی من… ممنون همین که ذکرِ لبم شدحسن حسن ممنون همیـن که پایِ عـَلـَم با نـوایِ یا حـیدَر اجازه دادی وُ وٰاشد لب وُ دهـن ممنون

ادامه »

یا سیدالکریم الحسنی(ع)

سالیانی ست که بر قبله ی ری رو کردم دست من نیست ، به احسان شما خو کردم هر سلامی به تو دادیم ، حسن داده جواب بی سبب نیست که در صحن تو هوهو کردم

ادامه »

یا سیدالکریم…

همیشه حـال مرا خـوب کرده نازِ نگاهت همیشه دست گدا را گرفته ای سر راهت فدای اینـهمه لطـف و وفـا ومعـرفت تو فدای سینه یِ سرخ و کبود وشال سیاهت

ادامه »

شعر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

تو چه کردی که تو را نام نهادند: کریم مثل بابات حسن ، مرتبه دادند: کریم تو چه کردی که همه در عوض کرب و بلا به روی خاک حریم تو فتادند ، کریم

ادامه »

شعر روضه حضرت سید الکریم حسنی(ع)

ای دلنواز، دلبرم ای سیدالکریم مسکین لطف این درم ای سیدالکریم در سر خیال روی تو آب است و دانه ام بر بام تو کبوترم ای سیدالکریم

ادامه »

شعر مناجات حضرت سید الکریم حسنی(ع)

تو چه کردی که تو را نام نهادند: کریم مثل بابات حسن ، مرتبه دادند: کریم تو چه کردی که همه در عوض کرب و بلا به روی خاک حریم تو فتادند ، کریم

ادامه »