صفحه اصلی / شعر شهادت اهل بيت (ع) / شعر شهادت امام كاظم (ع)

شعر شهادت امام كاظم (ع)

شعر شهادت حضرت موسی ابن جعفر(ع)

بر روی تخته پاره تنت گیر کرده بود انگار لنگه در ، دو سه تا میخِ تیز داشت زنجیر را کشید کمی از تو شد جدا این استخوانِ پا چقَدَر خُردِ ریز داشت تو رویِ در شکسته و مادر به پشتِ در… تشییع تو به خانه‌ی زهرا گریز داشت حسن لطفی

ادامه »

شعر شهادت حضرت موسی ابن جعفر(ع)

تنت وقتی که در تشییع با در ربط پیدا کرد مسیر روضه از اول به مادر ربط پیدا کرد تو را برروی تخته پاره ای تشییع کردند و به نوعی روضه با تابوت کوثر ربط پیدا کرد

ادامه »

شعر شهادت حضرت موسی ابن جعفر(ع)

کُنجِ نَمورِ این قفسِ غم فزا بس است خو با بلا گرفته ام اما بلا بس است قلبم گرفته باز ، جگر گوشه‌ام کجاست این روزِ آخری غمِ هجرِ رضا بس است

ادامه »

شعر شهادت حضرت موسی ابن جعفر(ع)

ما را گدای خانه ی زهرا نوشته اند خاک قدوم حضرت مولا نوشته اند مهمان سفره های تولّا نوشته اند خود را زمین زدیم ، که بالا نوشته اند

ادامه »

شعر روضه حضرت موسی ابن جعفر (ع)

کُنجِ نَمورِ این قفسِ غم فزا بس است خو با بلا گرفته ام اما بلا بس است قلبم گرفته باز ، جگر گوشه ام کجاست این روزِ آخری غمِ هجرِ رضا بس است

ادامه »

شعر روضه حضرت موسی ابن جعفر (ع)

بر روی تخته بود ولی پیرهن که داشت هنگام دفن ، پیکر پاکش کفن که داشت از بس که زَجرِ دوره زندان کشیده بود. پیکر نمانده بود، ولی نیمه تن که داشت آقا برای بوسه دختر دهن که داشت… رسول ملکی

ادامه »

شعر دوبیتی روضه حضرت موسی ابن جعفر (ع)

بر روی تخته ای بدنش را گرفته اند حمال ها به دوش، تنش را گرفته اند باچشم پر ز اشک تمام ملایکه بر سینه داغ سوختنش را گرفته اند رسول ملکی

ادامه »

شعر روضه حضرت موسی ابن جعفر (ع)

شبیه پیر کنعان نه… که من یوسف دو تا دارم غم معصومه را دارم، به دل شوق رضا دارم از این زندان به آن زندان جدا از اهل خود رفتم در این شب ها هوای کوچ از این ویرانه را دارم

ادامه »

شعر روضه حضرت موسی ابن جعفر (ع)

سجاده ها ز جلوه روحانى تواند زندانى خدا همه زندانى تواند با دستهاى بسته مناجات دیدنی ست یک گوشه اى نشسته مناجات دیدنى ست

ادامه »