شعر شهادت حضرت زهرا (س)

وصیت

الهی بمیرم که مضطر شدی
بمیرم زمین گیر حیدر شدی
دعا کن بمانی که شاید گلم
دوباره خدا خواست مادر شدی

بیشتر بخوانید »

پرِ تو می‌اُفتد

هنوز وقتِ نمازت پرِ تو می‌اُفتد
به رویِ شانه‌یِ زینب سَرِ تو می‌اُفتد

بگیر چهره ولی عاقبت که می‌دانم
نگاهِ من به دو پلکِ ترِ تو می‌اُفتد

بیشتر بخوانید »

خطبه زهرا

قیر بانویی ام که غنی بذات است
همان زنى که کرم از کرامتش مات است
 
فقط نه ما که براى پیمبران ، محشر
مدال فاطمیون مایه مباهات است
 بیشتر بخوانید »

دلواپسم

فاطمه، دلواپسم ، خیز و پریشانم مکن

دست و پا گُم کرده ام بازی تو با جانم مکن

بین مسجد گریه ام را دیده ای ،پس صبر کن

پیش این نامرد مردم باز گریانم مکنبیشتر بخوانید »

جان حسین

ناموسِ عرش ، وحیِ مجسّم، دعا نکن
سِّر طواف ، ‌بانیِ زمزم، دعا نکن

سرفصل عشق ، مادر مظلوم کائنات
یکتا دلیلِ خلقت عالم ،دعا نکنبیشتر بخوانید »

تکیه‌گاه

هر جا در انتخاب مسیر اشتباه شد
در راهِ روضه‌ی تو دلم سر به راه شد

دیگر زمین نخوردم از آن روز ، که مرا
دیوار تکیه‌های غمت تکیه‌گاه شدبیشتر بخوانید »

یک سوم سادات را کشتند

ما به جای مادرِ خود پشت در بودیم کاش
او سپر شد بر علی ما هم سپر بودیم کاش

یک زن و یک لشکرِ نامرد ؛ این انصاف نیست
روبروی مردهای بی جگر بودیم کاش

بیشتر بخوانید »

گل که شد مقصود،حتی خار حاجت می دهد
خار با تو می شود گلزارحاجت می دهد

زینب و زهرا بماند فضه هم جای خودش
توی این خانه در و دیوار حاجت می دهد

بیشتر بخوانید »

نگران

لگدی خورد به در،،در که نه،،دیوار شکست..
خانه لرزید و تمام تن تب دار شکست..

سمت دیوار و در آنقدر هجوم آوردند..
عاقبت پهلوی آن مادر بیمار شکست..بیشتر بخوانید »

بهر امداد

باز در شهر رسیدی و نفهمید کسی
آشنایی طلبیدی و نفهمید کسی

درد این است که ما مدعی هجرانیم!
درد هجران تو چشیدی و نفهمید کسیبیشتر بخوانید »

بستن
بستن