شعر شهادت حضرت زهرا (س)

شعر روضه حضرت زهرا(س)

چشماشو بست چشم علی رو تر کرد
با رفتنش ، مَردِشو خون ْجگر کرد
آســمونم ، دلش بَـرام کباب شـد
بِدون من همـسـفرم ، ســفـر کرد

بیشتر بخوانید »

شعر روضه حضرت زهرا س

نیمه جان علی جوان علی
گل نیلوفر کمان علی
فاطمه جان بمان بجان علی
سخنی حرفی همزبان علی
…..رو نگیر از من اینقدر زهرا

بیشتر بخوانید »

شعر روضه حضرت زهرا س

کوچه تاریک شد و ولوله ای برپا شد
آسمان تیره شد و روی زمین غوغا شد
لرزه افتاد به دستان زنی اما بعد
بی حیایی جلوی حجب و حیا پیدا شد

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت حضرت زهرا(س)

بانو بگو که حالت خوب است و بهتری
من آب میشوم که تو در بین بستری
حیدر حریف غصه و غم ها نمیشود
این زندگی بدون تو معنا نمیشود
بیشتر بخوانید »

شعر شهادت حضرت زهرا(س)

گریه نکن فضه ببین حالم چه خوب است
زهرا همان زهرا فقط وقت غروب است
گریه نکن فکری به حال بچه ها کن
فکری به حال پر و بال بچه ها کن
بیشتر بخوانید »

شعر روضه حضرت زهرا س

از چشم های بچه ها دنیا بیاُفتد
وقتی که در بستر تنِ بابا بیاُفتد

بابا که بیمار است بیمار است دختر
بابا نباشد از غذا حتیٰ بیاُفتد

بیشتر بخوانید »

شعر زبانحال امیرالمومنین(ع)

تو بیقراری و من نیز بیقرارترینم
که من غریب ترین مرد در تمام زمینم

کشیده است از آن سو مدینه تیغ به رویم
نشسته است از این سو فراق تو به کمینم

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت حضرت زهرا(س)

داره درد هر شبت تموم میشه
اینهمه تاب و تبت تموم میشه
پیروهن رو دوختی و داره دیگه
وصیت به زینبت تموم میشه

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت حضرت زهرا(س)

غم که آوار می شود اِی وای
درد بسیار می شود اِی وای
خواب دُشوار می شود اِی وای
سُرفه خونبار می شود اِی وای
بیشتر بخوانید »

شعر شهادت حضرت زهرا(س)

بعد از سقیفه، پاک غرورم شکسته شد
دستم به کوچه،پیش نگاه تو بسته شد

در انتظار غنچهٔ نارسته بودم و
دیدم چگونه غنچهٔ نارسته رسته شد

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن