شعر شهادت امام جواد (ع)

شعر شهادت امام جواد (ع)

یا اباالجواد

ماییم و انس و الفت تو یا اباالجواد
در جان ماست محنت تو یا اباالجواد

با اذن فاطمه به دل ما رسیده است
سرمایه محبت تو یا اباالجواد بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام جواد (ع)

دلت یاد حسن(ع) افتاد

سیاهی رفت چشمانت٬ زبانم از سخن افتاد
شنیدم مقتلت شد خانه٬ اشک از چشم من افتاد

نگاهش فتنه در سر داشت یارِ خانه ات تا گفت:
برایت آب آوردم؛ بنوشش! از دهن افتاد!

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام جواد (ع)

یا جوادالائــمّه

به لطف خــدایِ جوادالائــمّه
گدایم ، گـــدایِ جوادالائــمّه

غریبم نخوانید یاایّهاالنّاس
شدم آشنایِ جوادالائــمّه

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام جواد (ع)

عزیز فاطمه

قرار نیست به او احترام بگذارد
قرار نیست برایش مرام بگذارد

بناست پشت در حجره با زبان بدش
نمک روی دل زخم امام بگذارد

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

پَرَت را زمین مزن

آه ای اسیرِ روضه‌‌یِ سربسته کیستی
مردِ غریبِ حجره‌یِ دربسته کیستی

این حجره هم به ناتوانی تو گریه می‌کند
پیری بر این جوانیِ تو گریه می‌کند

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام جواد (ع)

یا جواد الائمه

افتاده، بیش از آنکه برخیزد ز جایش

محتاج دلجویی است،دلسوزی برایش

در راه افتاده امیدی دارد اما

در چاه افتاده نمی آید صدایش

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام جواد (ع)

زاده خیر المآب

از من گرفته همسر من خورد و خواب را
زهر جفا ز جان و دلم برده تاب را

وای از عناد دختر مأمون که از جفا
مسموم کرد زاده خیر المآب را

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام جواد (ع)

علی اکبر سلطان طوس

تو هم شبیه حسن یک کریم ممتازی
امامزاده جوادی و دست و دلبازی

ندیده سفره ی باز مضیفخانه یتان
اسیر یا که یتیم و گدای ناراضی

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام جواد (ع)

على اکبر امامِ رضا

تشنگى از نگاهتان پیداست
جگرت بى شکیب مى سوزد
جگر پاره پاره ات پیشِ
عده اى نانجیب مى سوزد
بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام جواد (ع)

غریب خانه خود

نشسته اند ملائک بر روی بام جواد
پیمبران همگی بنده و غلام جواد
شدم جواد پس از این به احترام جواد
که بهتر از همه نام هاست نام جواد

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن