شعر شهادت حضرت محسن (ع)

حضرت باده، گل یاسمنم یا محسن

حضرت باده، گل یاسمنم یا محسن
مست میخانه ی چشم تو منم یا محسن

نــام شیــریـن تـو را تـا بـه زبـان آوردم
پر شده طعم عسل در دهنم یا مـحسن

بیشتر بخوانید »

دین دراین ایام مرکب داشت و راکب نداشت

دین دراین ایام مرکب داشت و راکب نداشت
حق درون خانه ی حق بود چون طالب نداشت

کورشد بیست و سه سال این شهر که در چشم خود؛
نوری از نور علی بن ابیطالب نداشت

بیشتر بخوانید »

در چشم هایم تا که می شد جلوه گر طفلم

در چشم هایم تا که می شد جلوه گر طفلم
با من سخن می گفت هرشب تا سحر طفلم

بسکه برایش از کمالات علی گفتم
خوشحال بودم می شود مثل پدر طفلم

بیشتر بخوانید »

امامت یک پسر کشتند

گرچه به ظاهر از امامت یک پسر کشتند
یک سوم سادات را در پشت در کشتند

هم که پدر را پیش چشمان پسر بردند
هم که پسر را پیش چشمان پدر کشتند

بیشتر بخوانید »

قِسمَت نبـود تـا کـه برایم پسر شوی

قِسمَت نبـود تـا کـه برایم پسر شوی

بر شانه های شاخه ی طوبا ثمر شوی

می خواست در خیال خودش کم بیاوری

شاید که تو سقوط کنی منکَسَر شوی

بیشتر بخوانید »

تیغ جلاد به خونش تر شد

تیغ جلاد به خونش تر شد
غنچه ای وا نشده پرپر شد
شک ندارم که از آن ضربه ی در
محسن از فاطمه زخمی تر شد .

علیرضا وفایی خیال

دربه هم خورد ولی حیف که با سرعت خورد

دربه هم خورد ولی حیف که با سرعت خورد
ضربه را فاطمه این مرتبه با شدت خورد

پسرش…نه، سپرش خورد زمین و زهرا
ضربه ها را پس از آن از دوسه تا قسمت خورد

بیشتر بخوانید »

نهال نارسیده ام ، بأیّ ذنبٍ قتلت ؟

نهال نارسیده ام ، بأیّ ذنبٍ قتلت ؟
گل ز شاخه چیده ام ، بأیّ ذنبٍ قتلت ؟

کنار گاهواره ای که ساختم برای تو
آه ز دل کشیده ام ، بأیّ ذنبٍ قتلت ؟

بیشتر بخوانید »

شمس الارضین ، ماه سماوات علی است

شمس الارضین ، ماه سماوات علی است
سرمنشاء نور و باب خیرات علی است
هر سو که به معراج ، نبی سر چرخاند
می دید که در اوج کمالات علی است

بیشتر بخوانید »

ماه صفر تمام شد اما عزا بپاست

ماه صفر تمام شد اما عزا بپاست
این هفته هفته ی غم اولاد مصطفاست

جایِ غدیر را سخن دشمنان گرفت
این بدعتی که شد خودش آغاز ماجراست

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن