صفحه اصلی / شعر شهادت اهل بيت (ع) / شعر شهادت حضرت ام البنين (س)

شعر شهادت حضرت ام البنين (س)

شعر مدح و روضه حضرت ام البنین(س)

ای شده محرم به ولای ولی فاطمۀ دوّم بیت علی اختر تابندۀ برج ادب شیر زن خیل زنان عرب

ادامه »

شعر روضه حضرت ام البنین(س)

نظر لطف کریمان به گدا بیشتر است.. پس گدا دور و بر بیت شما بیشتر است چون به این لقمه ی نان لطف خدا بیشتر است سر این سفره یقین روزی ما بیشتر است..

ادامه »

شعر روضه حضرت ام البنین(س)

قدر صد عالم بها دارد بهای مادری کارها سامان بگیرد با دعای مادری شان این والا گهر را حق مشخص ساخته هست وقتی باغ جنت زیر پای مادری

ادامه »

شعر روضه حضرت ام البنین(س)

نام ادب و شما عجین خواهد بود حالا که خدا خواست چنین خواهد بود از لطف دعای بچه های فاطمه تا هست خدا، ام بنین خواهد بود…

ادامه »

شعر روضه حضرت ام البنین(س)

مثل همیشه آمده ای بر سرِ قرار مثل همیشه بی کس و تنهانشسته ای از طرز راه رفتن تو گفته ام به خویش حتماً که داغ دیده ای و دلشکسته ای

ادامه »