صفحه اصلی / شعر شهادت اهل بيت (ع) / شعر شهادت امام هادی (ع)

شعر شهادت امام هادی (ع)

شعر شهادت امام علی النقی (ع)

در میان جامعه از آه خود با ماه گفتم أیها الهادی النقی؛ یابن رسول الله گفتم نامتان تا بر زبان آمد به سامرّا رسیدم ذکرکم فی الذاکرین را در میان راه گفتم

ادامه »

شعر شهادت امام علی النقی (ع)

دارد امید که دردش به مُداوا نکشد با چنین درد غمش کاش به فردا نکشد زهر خوردو جگرش سوخت لبش را سوزاند چکند از دل اگر ناله ی زهرا نکشد

ادامه »

شعر شهادت امام علی النقی (ع)

وقتش رسیده وقت کنی رو به ما کنی ما را کبوتر حرم سامرا کنی درهم بخر نگاه نکن که چه میخری رسوا شوم اگر که بخواهی سوا کنی

ادامه »

شعر شهادت امام علی النقی (ع)

سلام حضرت هادی ، سلاله ی زهرا سلام ، عاشر آل محمّد طاها   بگیر دست گداهای بی شمارت را فدای نام هدایت گرت شوم آقا

ادامه »

شعر روضه امام هادی (ع)

قصد کردم بنویسم کمی از نور خدا کمی از ساحتِ قدسی عزیزُالزّهرا قصد کردم ببرم نام “علی” بر لب ها بخدا دست من از دامن تو نیست جدا              

ادامه »