شعر شهادت اهل بيت (ع)

شعر شهادت اميرالمومنين (ع)

از بعد ماجرای زمین خوردنت مرا

از بعد ماجرای زمین خوردنت مرا
دست قضا غریب دوعالم نوشته است
زهرای من ، تو رفتی و از بعد رفتنت
تنها خدا برای دلم غم نوشته است

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت اميرالمومنين (ع)

ای ولی نعمت من، دلبر و دلدار علی

ای ولی نعمت من، دلبر و دلدار علی

می زند هر نفسم نام تو را جار علی

هیچ کس جز تو مرا نیست خریدار علی

کمکم کن بشوم میثم تمار علی

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت اميرالمومنين (ع)

دلم خونست وچشمانم پرآب است

دلم خونست وچشمانم پرآب است
تمام سینه ام از غم کباب است

ببین زینب به روی دست هایم
هنوزهم رد سرخی طناب است

محمد حسن بیات لو

شعر شهادت اميرالمومنين (ع)

خون تو میچکد از عمق شکاف سرتو

خون تو میچکد از عمق شکاف سرتو
خون دل میخورد امشب بخدا دخترتو

گرچه با پارچه ای زخم سرت را بستم
می کند آب مرا سرخی پلک تر تو

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت اميرالمومنين (ع)

زخم سر تو باعث چشم ترم شده

زخم سر تو باعث چشم ترم شده
انگارشعله ای به دل مضطرم شده

وقتی که خون فرق تورا پاک میکنم
سختی داغ رفتن تو باورم شده

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت اهل بيت (ع)

شیر جنگاور بنت اسدی یا حیدر

شیر جنگاور بنت اسدی یا حیدر

مظهر روی خدای صمدی یا حیدر

همه ی عرش خدارا بلدی یاحیدر

همه جا ذکر لبانم مددی یا حیدر

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت اميرالمومنين (ع)

گفتند فرق فاتح خیبر شکسته شد

گفتند فرق فاتح خیبر شکسته شد
فرقش نه…رکن دین پیمبر شکسته شد
حالا که نیست فاطمه اش سر، شکسته شد
تا زنده بود کِی سر حیدر شکسته شد؟

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت اميرالمومنين (ع)

کاش ان ضربت نمی امد فرود

کاش ان ضربت نمی امد فرود

اه از فرق علی دیگر مگو

ای دل از اندوه زینب دم مزن

شعله غم بر دل عالم مزن

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت اميرالمومنين (ع)

شعر ضربت خوردن امیرالمومنین (ع)

چقدر طرز نگاهت پدر عوض شده است
چقدر مضطرب و دل پریش و حیرانی
ندیده بودمت اینقدر تُو خودت باشی
مگر نیامده ای خانه ام به مهمانی؟
بیشتر بخوانید »

شعر شهادت اميرالمومنين (ع)

بابا اتاق پر شده از بوی مادرم

بابا اتاق پر شده از بوی مادرم

وقتش رسیده پر بکشی سوی مادرم

دیگر خجل نباش تو از روی مادرم

فرقت شده شبیه به پهلوی مادرم

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن