صفحه اصلی / شعر شهادت اهل بيت (ع) (page 4)

شعر شهادت اهل بيت (ع)

خواهری در قُم و از هجرِ برادر جان داد

  هم غمِ اشک دو خواهر ، دو برادر راکشت هم فراق دو برادر که دوخواهر را کشت هر دو تا داغِ بزرگیست برای زهرا وای از غصّۀ اولاد که مادر را کشت

ادامه »

گل روی سرت از سر هر بام رسیده

    با اینکه به چشمت رخ دلدار ندیدی بانو عوضش هم غم بسیار ندیدی گل روی سرت از سر هر بام رسیده گل روی سرت آمده و خار ندیدی

ادامه »