اشعار حضرت علی

شعر مدح و مناجات اميرالمومنين (ع)

ای مولا

دریا شده در دل تو ای مولا گم

هر دم شده است در دمت عیسی گم

در گمشده عشق تو پیدا شد حق

بی عشق تو هست هرچه شد پیدا گم

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات اميرالمومنين (ع)

فصل الخطاب

 

بر روی دوشت کیسه کیسه کهکشان بود
منظومه هایی مملو از خرماونان بود

سهم کبوتر هاست خوشه خوشه پروین
عمری زمین زیرکشتت آسمان بودبیشتر بخوانید »

بستن
بستن