سید مجتبی شجاع

اشعار ویژه (پیشنهادی)

برگرد

 

 

دیده در حسرت دیدار شما مانده هنوز
و به امید نگاهت دل ما مانده هنوز

بوسه یک روز به خاک قدمت خواهم زد
لب به امید همان بوسه به پا مانده هنوز

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات

به یک نگاه تو بیمار می شود دل من

به یک نگاه تو بیمار می شود دل من

به یک کرشمه گرفتار می شود دل من

برای درک حضور تو ای گل نرگس

همیشه راهی گلزار می شود دل من

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن