شاعر؟؟؟

شعر مدح امام حسين (ع)

حسین جان

گرچه از دنیا فقط دو چشم تر دارم حسین
من ز ثروتمندها هم بیشتر دارم حسین
خانه بودم فاطمه آورد تا اینجا مرا
هر کجا مادر بفرماید گذر دارم حسین
بیشتر بخوانید »

شعر مناجات با خدا

اهل دل

با مناجات علی اهل دل شب میشوم
با تقرب بر حسین اینجا مُقرب میشوم

چون علی گردید عبد مِن عبید مصطفی
من هم از این منظر امشب عبد زینب میشوم

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام صادق (ع)

آتش زد حرم را

این بار اول نیست آتش زد حرم را
سوزاند دشمن باز بیتی محترم را
آتش زدن از خانه مادر شروع شد
فرعون امت سوزاند اول آن حرم را
بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات

حال دعا

گریم نمیگیرد!بکا را دادم از دست
یعنی کلید خیرهارا دادم از دست
تحسین یک عده مرا در عجب انداخت
رفتم پی مردم خدارا دادم از دست
بیشتر بخوانید »

شعر شهادت اهل بيت (ع)

ضربه کاری بود و مادر بی هوا از پا فتاد
بسکه غافلگیر شد، روی زمین درجا فتاد

گوشوارِ مادرم در کوچه شد پخشِ زمین
نقش سیلی بر رخِ انسیهٔ حورا فتاد

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات

کجایی آقا؟

چه قدر اشک بریزم به جدایی آقا؟
من دلم تنگ شده، تنگ، کجایی آقا؟

همه دارند به تنهایی من می‎خندند
به همه گفته‏‎ام این جمعه می‎آیی آقا

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات

مادرانه پا به روی چشم خشک من گذار

 

 

چادرت وقتی یهودی را مسلمان می کند
یک نگاهت عالمی را مثل سلمان می کند

نوکرانت جای خود آنها که صاحب منصبند
بلکه مور خانه ات کار سلیمان می کند

بیشتر بخوانید »

اشعار ویژه (پیشنهادی)

شعر مناجات امام حسین (ع)

خوردنی جام بلا بود که ما هم خوردیم
غصه کرب وبلا بود که ما هم خوردیم
گفتنی روضه آب است که ما هم گفتیم
ازغم طفل رباب است که ما هم گفتیم

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن