شعر اهل بیتةشعر مدح

شعر مدح و مناجات

سلام حیدر تو بی جواب ماند

رویت عجیب مثل پدر باوقار بود
جبریل از وقار تو در احتضار بود
الحق وجود پاک تو در بیت مرتضی
زینت برای حیدر دلدل سوار بود
بیشتر بخوانید »

بستن
بستن