شعر روضه

شعر وروديه كربلا

نامه ها

اصحاب خیل نامه ها را میشمارند
از نامه ها پیداست آنها بی قرارند

وقتی قسم خوردند بر نام پیمبر
یعنی بیا مولا که جمله پای کارند

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام كاظم (ع)

این هتک حرمت است

بی خود نماز مرد، نشسته نمی‌شود
یا دست پر ورم که شکسته نمی‌شود

سِنِ زیاد، عاقبتش مو سفیدی است
بی خود کسی ز عمر، که خسته نمی‌شود

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام كاظم (ع)

غربتِ زندان

تمام حجم تنت زیر یک عبا مانده
به روی پهلوی تو چند جای پا مانده

نفس کشیده‌ای و بند آمده نَفَست
به سینه‌ات چقدَر استخوان، رها مانده

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام كاظم (ع)

موسای آل احمد

موسای آل احمدم و برگزیده ام
جای وصال، غربت و دوری خریده ام
با اشتیاق جام بلا سر کشیده ام
چون زینبم، حماسه ی صبر آفریده ام

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام كاظم (ع)

یا باب الحوائج

هرکس که “یا باب الحوائج” را صدا کرده
موسی بن جعفر حاجت او را روا کرده

غیر از خدا که شان او را خوب میداند
هرکس که مدحی گفته در حقش جفا کرده

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام كاظم (ع)

جلوۀ آفتاب

چشم‌هایت اگر چه طوفانی
قلبت اما صبور و آرام است
شوق پرواز در دلت جاری‌ست
شبِ اندوه رو به اتمام است

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام كاظم (ع)

رعیت ات شده ایم

دل شکسته ی خود را مجدد آوردیم
چقدر غصه در این رفت و آمد آوردیم
طواف کوی تو قسمت نشد ، بد آوردیم
بنا به سنت خود رو به مشهد آوردیم

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام كاظم (ع)

السلام ای مقتدا

السلام ای مقتدا و رازق باران ما

السلام ای زینت تقوا در ایمان ما

نذرتان میکرد مادر باز میشد هر گره

از شما بوده است رزق سفره ی الآن ما

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام كاظم (ع)

سبطِ زهرا

بس نحیف است دگر مانده فقط تصویرش

دست خیر است درآرید از او زنحیرش

اینکه دارد به نفس خس خس آخرهایش

دوجهان فیض بَرد از دم چون اکسیرش

بیشتر بخوانید »

شعر شهادت امام كاظم (ع)

گوشه ی زندان

بیهوده قفس را مگشایید پری نیست
جز مُشتِ پری گوشه ی زندان اثری نیست

در دل اثر از شادی و امّید مجویید
از شاخه ی بشکسته ، امید ثمری نیست

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن