شعر مدح و مرثیه حضرت زینب

اشعار ویژه (پیشنهادی)

عزیز قبیله

ای بزرگ، ای جلیله، یا زینب
ای عزیز قبیله، یازینب
ای عقیله، عقیله، یازینب
عمه ی بی بدیله، یازینب

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن