شعر مناجات امام حسین

شعر مناجات امام حسين (ع)

سیّدُالشَهید

یا سیّدُالشَهید، عزیز خدا، حسین
ای نور چشم حضرت خیرُالنِّسا، حسین

با هر کسی به غیر تو بیگانه می شود
آنکس که با غم تو شود آشنا، حسین

بیشتر بخوانید »

شعر مدح امام حسين (ع)

بنده ای آلوده ام

بنده ای آلوده ام داری هوایم را حسین
آمدم تا بشنوی سوزِ صدایم را حسین

رد نکن دست نیازم را که بیچاره شوم
بار دیگر مستجابش کن دعایم را حسین

بیشتر بخوانید »

شعر مدح امام حسين (ع)

حسینیه

وقتش شده که جامه ی دل را رفو کنم
فکری برای این دل بی آبرو کنم

قبل از قدم گذاشتنم در حسینیه
باید به اشک دیده دوباره وضو کنم

بیشتر بخوانید »

شعر مدح امام حسين (ع)

حسین جان

گرچه از دنیا فقط دو چشم تر دارم حسین
من ز ثروتمندها هم بیشتر دارم حسین
خانه بودم فاطمه آورد تا اینجا مرا
هر کجا مادر بفرماید گذر دارم حسین
بیشتر بخوانید »

شعر مدح امام حسين (ع)

اشک روضه

دور از حسین زندگی ما چه فایده
اصلا نفس بدون تو مولا چه فایده
هرگز شعار نیست دلم داد میزند
دنیای بی حسین خدایا چه فایده
بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات

هوای حسین

نیّت اگـر سـوختن به پای حسین است
طالب این اشک ها خُـدای حسین است

طبق روایت حُسین کُشته ی اشک است
اشکی اگر ریختم برای حسین است

بیشتر بخوانید »

شعر وروديه محرم

آقای من

عرشیان‌ جارو کش مشتاق دربار تواند
سربلندان دو عالم سر به دیوار تواند

مرد و زن پیر و جوان دارند خدمت میکنند
در محرم ها همه مردم‌ پی کار تواند

بیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات

بی اندازه

با اسمت عالمو دیوونه کردی
چقد دل میبره آوازه ی تو
واسه ت فرقی نداره خوب یا بد
فدای لطف بی اندازه ی توبیشتر بخوانید »

شعر وروديه محرم

عرض ارادت

ذکر خیر تو به هر جا شد و یادت کردیم
دست بر سینه به تو عرض ارادت کردیم

پادشاهی جهان حاجت ما نیست حسین
به غلامی در خانه ات عادت کردیم

بیشتر بخوانید »

شعر مدح امام حسين (ع)

درد فراق یار

سهم من از معشوق یک عمر است هجران است
هجران عاشق در حقیقت عین زندان است

درد فراق یار حتما اذیتش کرده
دیدی اگر که عاشقی پاره گریبان است

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن